Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Thursday, December 31, 2009

wahai jiwa yang tenang


gambar dari kompas

"wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu
dengan hati yang rida dan diridaiNya"
maka masuklah kedalam golongan hamba hambaKu
dan masuklah kedalam surgaKu
(89:27-30)

Tuesday, December 22, 2009

Dan kesejahteraan pada hari lahirnya, hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali

The Visitation of Virgin Mary to Elizabeth
gambar dari flickr

Kaaf haa yaa ain shaad

Penjelasan tentang rahmat tuhanmu kepada hambanya Zakariyya. Ketika dia berdoa kepada tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia berkata “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi Mu yang akan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku, seorang yang diridai”

“Wahai Zakariyya, Kami memberi kabar kembira kepada mu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya”

Dia berkata ”Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua”

Berfirman demikianlah ” Tuhanmu berfirman: hal itu mudah bagiKu, sungguh engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali”

Dia berkata “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda”

Berfirmanlah: “Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat”

Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka: “Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang”

“Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh”

Dan Kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa kasih sayang dari Kami dan suci. Dan diapun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau orang yang durhaka. Dan kesejahteraan pada hari lahirnya, hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.


Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam kitab, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya kesuatu tempat disebelah timur, lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka dia menampakkan diri dihadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia berkata ”Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa”

Dia berkata “Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci”

Dia berkata “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?”

Dia berkata “Demikianlah Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu dan agar Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari Kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang diputuskan”

Maka dia mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ketempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya pada pangkal pohon kurma, dia berkata “Wahai, betapa aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”

Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu kearahmu niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah: sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini”

Kemudian dia membawa nya kepada kaumnya dengan menggendongnya.

Mereka berkata “Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina”

Maka dia menunjuk kepadanya.

Mereka berkata “ Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?”

Dan ia berkata “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku bersembahyang dan bersedekah selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”

Itulah Isa putera Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya “Jadilah”, maka jadilah sesuatu itu.

“Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus”

(19:1-36)

lemah yang bertambah-tambah

dan Kami perintahkan kepada manusia kepada kedua orangtuanya
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam dua tahun
bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu
hanya kepada-Kulah kembalimu
dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu
maka janganlah kamu mengikuti keduanya
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku
kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu
maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
(31:14)


foto dari amersill

Sunday, December 13, 2009

dengan jalan yang batil


gambar dari crustmania

wahai orang orang yang beriman
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil
kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
dan janganlah kamu membunuh dirimu
sungguh Allah maha penyayang kepadamu

dan barangsiap berbuat demikian
dengan cara melanggar hukum dan zalim
akan kami masukkan dia ke dalam neraka
yang demikian itu mudah bagi Allah

jika kamu menjauhi dosa dosa besar
diantara dosa dosa yang dilarang mengerjakannya
niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu
dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.
(4:29-31)

Thursday, December 10, 2009

pertemuan dengan Tuhannya

katakanlah:
“sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu
yang telah menerima wahyu
bahwa sesungguhnya tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esa
maka barang siapa mengharap pertemuan dengan tuhannya
hendaklah dia mengerjakan kebajikan
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun
dalam beribadah kepada tuhannya”
(18:110)


gambar dari visbeek

Tuesday, December 8, 2009

membeda-bedakan

sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya
dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya
dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian
dan kami mengingkari sebagian
serta bermaksud mengambil jalan diantaranya

merekalah orang-orang ingkar yang sebenarnya
dan kami sediakan untuk orang-orang ingkar itu
azab yang menghinakan

adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya
dan tidak membeda-bedakan diantara mereka
kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka
Allah maha pengampun maha penyayang
(4:150-152)


gambar dari naughton321

Sunday, December 6, 2009

hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih

Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata: ya tuhan kami jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan orang-orang yang apabila menginfakkan mereka tidak berlebihan dan tidak kikir. Diantara keduanya secara wajar. Dan orang–orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina.

Dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang

Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang orang yang tuli dan buta.

Dan orang orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi atas kesabaran mereka. Dan disana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal didalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Katakanlah: Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu.
Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak itu pasti
(25:63-77)


gambar dari dcdead

Wednesday, November 25, 2009

daging dan darahnya itu

dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban
agar mereka menyebut nama Allah
atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak
maka tuhanmu ialah tuhan yang maha esa
karena itu berserah dirilah kamu kepadanya
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang orang yang tunduk patuh

orang orang yang apabila disebut nama Allah
hati mereka bergetar
orang yang sabar atas atas yang menimpa mereka
dan orang yang melaksanakan salat
dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki
yang kami karuniakan kepada mereka

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu
bagian dari syiar diin Allah
kamu banyak memperoleh kebaikan padanya
maka sebutlah nama Allah
dalam keadaan berdiri
kemudian apabila telah rebah
maka makanlah sebagiannya
dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya
dan orang yang meminta
demikianlah kami tundukkan untukmu agar kamu bersyukur.

daging dan darahnya itu sekali kali tidak akan sampai kepada Allah
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu
demikianlah dia menundukkannya untukmu
agar kamu mengagungkan Allah
atas petunjuk yang dia berikan kepadamu
dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang orang yang berbuat baik.
(22:34-37)


gambar dari visbeek

Monday, November 16, 2009

Menahan amarah

dan taatlah kepada Allah dan rasul agar kamu diberi rahmat
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa:
orang yang berinfak baik diwaktu lapang maupun sempit
dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan orang lain
dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan
(3:132-134)


gambar dari enggul

Sunday, November 15, 2009

berlepas tangan

dan diantara manusia
ada orang yang menyembah tuhan selain Allah
sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah
adapun orang orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah
sekiranya orang orang yang berbuat zalim itu melihat
ketika mereka melihat azab
bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah
dan bahwa Allah sangat berat azabnya

ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang orang yang mengikuti
dan mereka melihat azab dan segala hubungan antara mereka terputus

dan orang-orang yang mengikuti berkata
sekiranya kami mendapat kesempatan
tentu kami akan berlepas tangan dari mereka
sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami
demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka
perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka
dan mereka tidak akan keluar dari api neraka
(2:165-167)


gambar dari sergio_one

Monday, November 9, 2009

Wahai anakku

Dan ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kelaliman yang besar”.

Dan Kami perintahkan kepada manusia kepada kedua orangtuanya;Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

"Wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan memberi balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti.

Wahai anakku, dirikanlah salat dan bersuruhlah mengerjakan yang baik dan bercegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab: "tapi kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka melakukan itu walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala ?

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. Dan barang siapa ingkar maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
(31:13-23)


gambar dari zedzap

Thursday, November 5, 2009

Akupun akan ingat kepadamu

maka ingatlah kepadaKu
Akupun akan ingat kepadamu
bersyukurlah kepadaKu
dan janganlah kamu ingkar kepadaKu
(2:152)


gambar dari chantrybee

Tuesday, November 3, 2009

kesayangan Nya

dan siapakah yang lebih baik diin nya
daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah
sedang dia mengerjakan kebaikan
dan mengikuti milat ibrahim yang lurus
dan Allah telah memilih ibrahim menjadi kesayanganNya
(4:125)


gambar dari rosemania

Thursday, October 1, 2009

Al Quran ini diabaikan

dan rasul berkata:
ya tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan al quran ini diabaikan

begitulah bagi setiap nabi kami telah adakan musuh dari orang orang yang berdosa
tetapi cukuplah tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong

dan orang orang ingkar berkata:
mengapa al quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus
demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya
dan kami membacakannya secara tartil

dan mereka tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh
melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik
(25:30-33)


gambar dari lesec

Saturday, September 19, 2009

kemenangan yang agung (2)

wahai orang-orang yang beriman
maukah kamu aku tunjukkan
suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu
dari azab yang pedih

kamu beriman kepada Allah dan rasulNya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu
itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui

niscaya Allah mengampuni dosa dosamu
dan memasukkan kamu ke dalam surga
yang mengalir dibawahnya sungai-sungai
dan ke tempat-tempat tinggal yang baik
di dalam surga adn
itulah kemenangan yang agung

dan karunia yang lain yang kamu sukai
pertolongan dari Allah
dan kemenangan yang dekat
dan sampaikanlah berita gembira
kepada orang-orang mukmin
(61:10-13)


gambar dari expressmonorail

Monday, September 14, 2009

berjalan di pasar-pasar

dan pada hari Allah mengumpulkan mereka
bersama apa yang mereka sembah selain Allah
lalu dia berfirman: apakah kamu yang menyesatkan hamba hamba ku itu
atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan

mereka menjawab: maha suci Engkau
tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau
tetapi engkau telah memberi mereka
dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup
sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa

maka sungguh mereka telah mengingkari apa yang kamu katakan
maka kamu tidak akan dapat menolak dan tidak dapat menolong
dan barangsiapa diantara kamu berbuat zalim
niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar

dan kami tidak mengutus rasul rasul sebelummu
melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar
dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain
maukah kamu bersabar?
dan tuhanmu maha melihat
(25:17-20)


gambar dari dorlino

Friday, September 11, 2009

jalan kemudahan

sucikanlah nama tuhanmu yang maha tinggi
yang menciptakan lalu menyempurnakan
yang menentukan kadar dan memberi petunjuk
dan yang menumbuhkan rerumputan
lalu dijadikannya itu kering kehitam-hitaman
kami akan membacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa
kecuali jika Allah menghendaki
sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi
dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan
oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat
orang yang takut akan mendapat pelajaran
(87:1-10)


gambar dari dallaportfolio

Wednesday, September 9, 2009

kiamat, kapan terjadi?

mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi?
katakanlah: sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada tuhanku
tidak ada yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia
hal itu sangat berat bagi yang di langit dan di bumi
tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba
mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya
katakanlah: sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada Allah
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
(7:187)


gambar dari infinity rain

Saturday, September 5, 2009

Tuhan bagi segala sesuatu

Katakanlah: "sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh tuhanku ke jalan yang lurus, diin yang benar, diin ibrahim yang lurus dan ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik"

Katakanlah: "sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah tuhan semesta alam"

"Tiada sekutu baginya itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang mula-mula muslim"

Katakanlah: "apakah aku akan mencari tuhan selain Allah padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu? Dan tidaklah tiap-tiap diri mengusahakan sesuatu melainkan untuk dirinya sendiri dan tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan kepadanya"

Dan dialah yang menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhan engkau amat cepat memberikan siksaan dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang
(6:161-165)

gambar dari heaven's gate

Wednesday, August 26, 2009

maha lembut

Allah maha lembut terhadap hamba hambanya
Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki
dan Dia maha kuat, maha perkasa.

barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat
akan kami tambahkan keuntungan itu baginya
dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia
kami berikan kepadanya sebagian darinya
tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat
(42:19-20)


gambar dari pensive-reflections

Monday, August 24, 2009

kemenangan yang agung

yang memikul arsy dan yang berada disekelilingNya
bertasbih dengan memuji Tuhannya
dan mereka beiman kepadaNya
serta memohonkan ampunan untuk orang orang yang beriman
“Ya tuhan kami
rahmat dan ilmu yang ada pada Mu meliputi segala sesuatu
maka berilah ampunan kepada orang orang yang bertobat
dan mengikuti jalan Mu
dan peliharalah mereka dari azab neraka”

“Ya Tuhan kami
masukkanlah mereka ke dalam surga adn
yang Engkau telah janjikan kepada mereka
dan orang orang yang saleh
diantara nenek moyang mereka,
istri istri dan keturunan mereka
sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana”

“dan peliharalah mereka dari kejahatan
dan orang orang yang Engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu,
maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya
dan demikian itulah kemenangan yang agung.”
(40:7-9)


gambar dari claudio_ar

Saturday, August 22, 2009

menggelisahkan engkau

maka bersabarlah engkau
sungguh janji Allah itu benar
dan sekali kali jangan sampai
orang orang yang tidak meyakini itu
menggelisahkan engkau
(30:60)


gambar dari nighthawk3

Thursday, August 20, 2009

kamu pasti akan diuji

setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati
dan hanya pada hari kiamat sajalah
diberikan dengan sempurna balasanmu
barangsiapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan kedalam surga
sungguh dia memperoleh kemenangan
kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang meperdaya

kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu
dan pasti kamu akan mendengar banyak hal
yang sangat menyakitkan hati
dari orang orang yang diberi kitab sebelum kamu
dan dari orang-orang musyrik
jika kamu bersabar dan bertakwa
maka sesungguhnya yang demikian itu
termasuk urusan yang diutamakan
(3:185-186)


gambar dari siilur

Monday, August 17, 2009

bisikan setan

dan katakanlah
“ya tuhanku
aku berlindung kepada engkau
dari bisikan bisikan setan

dan aku berlindung pula kepada engkau ya tuhanku
agar mereka tidak mendekati aku”
(23:97-98)

gambar dari peasap

Saturday, August 15, 2009

isa putera maryam

maka dia menunjuk kepada anaknya
mereka berkata
bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil
yang masih dalam ayunan?

dia berkata
“sesungguhnya aku hamba Allah
Dia memberiku kitab
dan dia menjadikan aku seorang nabi

dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi
dimana saja aku berada
dan dia memerintahkan kepadaku
shalat dan zakat selama aku hidup

dan berbakti kepada ibuku
dan dia tidak menjadikan kau
seorang yang sombong lagi celaka

dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku
pada hari kelahiranku
pada hari wafatku
dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”

itulah isa putera maryam
perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya
(19:29-34)

maria and jesus the baby Pictures, Images and Photos
gambar dari photobucket

Thursday, August 13, 2009

dari kegelapan kepada cahaya

alif lam ra
inilah kitab yang kami turunkan kepadamu
agar engkau mengeluarkan manusia
dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang
dengan izin Tuhan menuju jalan Tuhan
yang Maha Perkasa Maha Terpuji
(14:1)


gambar dari morena7

Tuesday, August 11, 2009

tuhan negeri ini

aku hanya diperintahkan menyembah tuhan negeri ini
yang dia telah menjadikannya suci
dan segala sesuatu adalah miliknya
dan aku diperintahkan agar aku termasuk muslim
dan agar aku membacakan al quran
maka barang siapa mendapat petunjuk
sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya
dan barangsiap sesat maka katakanlah
“sesungguhnya aku tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan”

dan katakanlah
“segala puji bagi Allah”
dia akan memperlihatkan kepadamu tanda tandanya, maka kamu akan mengetahuinya
dan tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan
(27:91-93)


gambar dari wheatfields

Sunday, August 9, 2009

persangkaan belaka

Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, setan-setan dari manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Dan kalau tuhanmu menghendaki tentulah mereka tidak akan memperbuatnya, sebab itu tinggalkanlah mereka bersama apa-apa yang mereka ada-adakan. Dan supaya hati orang orang yang tidak beriman kepada akhirat itu tertarik dan senang kepadanya, supaya mereka kerjakan apa yang mereka kerjakan.

Maka patutkan aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab kepada kamu secara terperinci. Dan orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka mereka mengetahui bahwa alquran sebenarnya diturunkan dari tuhanmu, sebab itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurnalah kalimat tuhan engkau dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimar-kalimatnya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika engkau turuti kebanyakan orang-orang di bumi ini niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyakah menurutkan persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah membuat kebohongan semata.

Sesungguhnya tuhan engkau, dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk
(6:112-117)


gambar dari hamed

Friday, August 7, 2009

tidak akan mampu menghitungnya

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan air dari langit
kemudian dengan itu dia mengeluarkan berbagai buah buahan
sebagai rezeki untukmu
dan dia telah menundukkan kapal bagimu
agar berlayar di lautan dengan kehendaknya
dan dia telah menundukkan sungai sungai bagimu

dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu
yang terus menerus beredar
dan telah menundukkan malam dan siang bagimu
dan dia telah memberikan kepadamu
segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya
dan jika kamu menghitung nikmat Allah
niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya
sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari
(14:32-34)


gambar dari baratineuse1947

Wednesday, August 5, 2009

kami hanyalah manusia

"kami hanyalah manusia"
rasul rasul mereka berkata kepada mereka
“kami hanyalah manusia
seperti kamu
tetapi Allah memberi karunia
kepada siapa yang dia kehendaki
diantara hamba-hambaNya
tidak pantas bagi kami
mendatangkan suatu bukti kepada kamu
melainkan dengan izin Allah
dan hanya kepada Allah saja hendaknya
orang yang beriman bertawakal"

"dan mengapa kamu tidak akan bertawakal kepada Allah
sedangkan dia telah menunjukkan jalan kepada kami
dan kami sungguh akan tetap bersabar
terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami
dan hanya kepada Allah saja
orang yang bertawakal berserah diri”
(14:11-12)

gambar dari ystenes

Monday, August 3, 2009

itu benda mati

maka apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan?
mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

dan jika kamu menghitung nikmat Allah
niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya
sungguh Allah benar-benar maha pengampun maha penyayang

dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan
dan yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun
sedangkan berhala berhala itu dibuat orang

itu benda mati
tidak hidup
dan berhala-berhala itu tidak mengetahui
kapankah dibangkitkan

Tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa
maka orang yang tidak beriman kepada akhirat
hati mereka mengingkari
dan mereka adalah orang yang sombong
(16:17-22)

Friday, July 31, 2009

seperti abu

perumpamaan orang yang ingkar kepada tuhannya
perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras
pada suatu hari yang berangin kencang
mereka tidak kuasa sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan
yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh
(14:18)


gambar dari melow

Sunday, June 14, 2009

tenteram

orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tenteram
dengan mengingat Allah
ingatlah
hanya dengan mengingat Allah
hati menjadi tenteram
(13:28)


gambar dari realkuhl

Friday, June 12, 2009

buih

Allah telah menurunkan air dari langit
maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya
maka arus itu membawa buih yang mengambang
dan dari apa yang mereka lebur dalam api
untuk membuat perhiasan atau alat-alat
ada buihnya juga seperti itu
demikianlah Allah membuat perumpamaan
tentang yang benar dan yang batil
adapun buih akan hilang
sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya
tetapi yang bermanfaat bagi manusia
akan tetap ada di bumi
demikianlah Allah membuat perumpamaan
(13:17)


gambar dari luchilu

Wednesday, June 10, 2009

malam, siang, matahari dan bulan

sesungguhnya orang orang yang berkata
Tuhan kami adalah Allah
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka
maka malaikat malaikat akan turun kepada mereka
“janganlah kamu merasa takut
dan janganlah kamu bersedih hati
dan bergembiralah kamu
dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu”

kamilah pelindung-pelindungmu
dalam kehidupan dunia dan akhirat
didalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan
dan memperoleh apa yang kamu minta

sebagai penghormatan
dari yang maha pengampun maha penyayang

dan siapakah yang lebih baik perkataannya
daripada orang yang menyeru kepada Allah
dan mengerjakan kebajikan dan berkata
sungguh aku termasuk orang orang yang muslim

dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan
tolaklah itu dengan cara yang lebih baik
sehingga orang orang yang ada rasa permusuhan
antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

dan itu tidak akan dianugerahkan
kecuali kepada orang orang yang sabar
dan tidak dianugerahkan
kecuali kepada orang-orang
yang mempunyai keberuntungan yang besar

dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan
maka mohonlah perlindungan kepada Allah
sungguh dialah yang maha mendengar maha mengetahui

dan sebagian dari tanda tanda kebesarannya
ialah malam, siang, matahari dan bulan
janganlah bersujud kepada matahari
dan jangan kepada bulan
tetapi bersujudlah kepada Allah
yang menciptakannya
jika kamu hanya menyembah kepadaNya
(41:30-37)


gambar dari jonina_oskarsdottir

Monday, May 25, 2009

tuhan kami dan tuhan kamu satu

dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab
melainkan dengan cara yang baik
kecuali dengan orang orang yang zalim diantara mereka
dan katakanlah
“kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepadamu
tuhan kami dan tuhan kamu satu
dan hanya kepadaNya kami berserah diri.
(29:46)gambar dari croma

Friday, May 22, 2009

apakah disamping Allah ada tuhan?

katakanlah
“segala puji bagi Allah
dan salam sejahtera atas hamba hambanya yang dipilihnya”
apakah Allah yang lebih baik
ataukah apa yang mereka persekutukan ?

bukankah dia yang menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan air dari langit untukmu
lalu kami tumbuhkan dengan air itu
kebun kebun yang berpemandangan indah
kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon pohonnya.
apakah disamping Allah ada tuhan yang lain?
sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang

bukankah dia yang telah menjadikan bumi
sebagai tempat berdiam
yang menjadikan sungai sungai di celah celahnya
yang menjadikan gunung gunung untuknya
dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut
apakah disamping Allah ada tuhan lain?
sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui

bukankah dia yang memperkenankan doa
orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya
dan menghilangkan kesusahan
dan menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi
apakah disamping Allah ada tuhan?
sedikit sekali yang kamu ingat

bukankah dia yang memberi petunjuk kepada kamu
dalam kegelapan di daratan dan lautan
dan yang mendatangkan angin
sebagai kabar gembira sebelum rahmatNya
apakah disamping Allah ada tuhan?
mahatinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan

bukankah Dia yang menciptakan dari permulaannya
kemudian mengulanginya
dan memberikan kepadamu dari langit dan bumi
apakah disamping Allah ada tuhan?
katakanlah
“katakanlah bukti kebenarannya jika kamu orang yang benar”

katakanlah
“tidak ada sesuatupun di langit dan di bumi
yang mengetahui perkara yang gaib
kecuali Allah"
dan mereka tidak mengetahui
kapan mereka akan dibangkitkan.

bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai
bahkan mereka ragu ragu tentangnya
bahkan mereka buta tentang itu.
(27:59-66)


gambar dari back to menu

Tuesday, May 19, 2009

gelap gulita yang berlapis lapis

dan orang orang yang ingkar
perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar
yang disangka air oleh orang orang yang dahaga
tetapi apabila didatangi tidak ada apapun
dan didapatinya Allah baginya
lalu Allah memberikannya perhitungan dengan sempurna
dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau seperti gelap gulita dilautan yang dalam
yang diliputi oleh gelombang demi gelombang
diatasnya ada awan gelap.
itulah gelap gulita yang berlapis lapis
apabila dia mengeluarkan tangannya
hampir tidak dapat melihatnya
barangsiapa tidak diberi cahaya oleh Allah
maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.
(24:39-40)


gambar dari hamed

Tuesday, May 12, 2009

hawa nafsu


gambar dari sini

maka pernahkan kamu melihat
orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya
dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya
dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya
serta meletakkan tutup atas penglihatannya
maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk
setelah Allah membiarkannya sesat?
mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
(45:23)

Friday, May 1, 2009

milik siapakah kerajaan?

yang maha tinggi derajatnya
yang memiliki arsy
yang menurunkan wahyu
dengan perintahNya
kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambaNya
agar memperingatkan tentang hari pertemuan

pada hari mereka keluar
tidak sesuatupun keadaan mereka yang tersembunyi disisi Allah
“milik siapakah kerajaan pada hari ini?”
“milik Allah yang maha esa
maha mengalahkan”
(40:15-16)

gambar dari michaeljohn

Dan umurnya mencapai empat puluh tahun

dan Kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
ibunya telah mengandungnya dengan susah payah
dan melahirkannya dengan susah payah
masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan
sehingga apabila dia telah dewasa
dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa:
“Ya Tuhanku
berilah aku petunjuk
agar aku dapat mensyukuri nikmat Mu
yang telah Engkau limpahkan kepadaku
dan kepada kedua orangtuaku
dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai
dan berilah aku kebaikan
yang akan mengalir sampai anak cucuku
sungguh aku bertobat kepada Engkau
dan sungguh
aku termasuk orang muslim.”
(46:15)

gambar dari fredarmitage

Thursday, April 30, 2009

bersabarlah kamu

wahai orang orang yang beriman
bersabarlah kamu
dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap siap
dan bertakwalah kepada Allah
agar kamu beruntung
(3:200)

gambar dari patrick-smith-photography

Tuesday, April 28, 2009

kewajibanmu menyampaikan

dan sungguh
kami telah mengutus rasul rasul sebelum engkau
dan kami adakan bagi mereka istri istri dan keturunan
tidak ada kekuasaan bagi seorang rasul mendatangkan satu ayat
melainkan dengan izin Allah
bagi tiap tiap ajal ada kitab

Allah hapuskan apa yang dia kehendaki
dan dia tetapkan apa yang dia kehendaki
dan disisinya ada ummul kitab

dan jika Kami tunjukkan kepada engkau
sebahagian dari yang Kami janjikan kepada mereka
atau Kami matikan engkau
maka hanya sesungguhnya
kewajibanmu menyampaikan
dan kewajiban Kami menghitungnya

tidakkah mereka perhatikan
bahwa Kami datangi bumi
dengan menguranginya dari ujung ujungnya
dan Allah menentukan
tidak ada yang dapat membatalkan ketentuan Nya
dan Dia amat cepat perhitungannya

dan sungguh
orang orang sebelum mereka telah membuat tipu daya
tetapi bagi Allah balasan segala tipu daya
dia mengetahui apa yang dikerjakan tiap tiap diri
orang orang kafir akan mengetahui
bagi siapakah tempat kesudahan itu

dan orang orang kafir berkata
engkau bukan rasul
katakanlah:
“cukuplah Allah menjadi saksi
antaraku dan antara kamu
dan kesaksian orang orang
yang mempunyai pengetahuan kitab”
(13:38-43)

gambar dari photosadhu

dia menetapkan atas dirinya rahmah

katakanlah
“kepunyaan siapakah yang ada di langit dan bumi”
katakanlah
“milik Allah”
dia menetapkan atas dirinya kasih sayang
dia sungguh-sungguh akan mengumpulkan kamu
pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya
orang-orang yang merugikan dirinya
maka mereka itulah orang yang tidak beriman
(6:12)


gambar dari garry61

Sunday, April 26, 2009

takut mati

perumpaan mereka seperti orang orang yang menyalakan api
setelah menerangi sekelilingnya Allah melenyapkan cahaya mereka
dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat

mereka tuli bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali

atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat
mereka menyumbat telinga dengan jari jarinya
menghindari suara petir itu karena takut mati
Allah meliputi orang orang kafir

hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka
setiap kali itu menyinari, mereka berjalan dibawah itu
dan apabila gelap menerpa mereka mereka berhenti
sekiranya Allah menghendaki
niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka
sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu
(2:17-20)

gambar dari lieliel

Friday, April 24, 2009

ampunilah kami ya Tuhan kami

rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya
demikian pula orang-orang yang beriman
semua beriman kepada Allah,malaikat-malaikatnya
kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya
kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari rasul-rasulnya
dan mereka berkata
“kami dengar dan kami taat,
ampunilah kami ya Tuhan kami
dan kepadaMu tempat kembali”

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
dia mendapat dari yang dikerjakannya dan dia mendapat dari yang diperbuatnya
“ya Tuhan kami
janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan
ya Tuhan kami
janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat
sebagaimana engkau bebankan kepada orang orang sebelum kami
ya Tuhan kami
jangankah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya
maafkanlah kami, ampunilah kami
maka tolonglah kami menghadapi orang yang kafir”

(2:285-286)

gambar dari visbeek

Thursday, March 19, 2009

wajah Allah

dan milik Allah timur dan barat
kemanapun kamu menghadap
disanalah wajah Allah
sungguh
Allah maha luas maha mengampuni

(2:115)

gambar dari yilud

Wednesday, March 18, 2009

tunduk terpecah belah

sekiranya Kami turunkan al quran ini kepada sebuah gunung
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah
disebabkan takut kepada Allah
dan perumpaan perumpamaan itu kami buat untuk manusia
agar mereka berpikir

dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia
mengetahui yang gaib dan yang nyata
Dialah yang maha pengasih maha penyayang

Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia
maha raja yang maha suci
yang maha sejahtera
yang menjaga keamanan
pemelihara keselamatan
yang maha perkasa
yang mahakuasa
yang memiliki segala keagungan
maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan

dialah Allah yang menciptakan
yang mengadakan
yang membentuk rupa
dia memiliki nama nama yang indah
apa yang di langit dan dibumi bertasbih kepadaNya
dan Dialah yang maha perkasa
maha bijaksana
(59:21-24)

gambar dari mselam

Tuesday, March 17, 2009

janganlah kamu menganggap dirimu suci

dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi
Dia akan memberi balasan kepada orang orang yang berbuat jahat
sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan
dan dia akan memberi balasan kepada orang orang yang berbuat baik
dengan yang lebih baik

yaitu mereka yang menjauhi dosa dosa besar dan perbuatan keji
sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya
Dia mengetahui tentang kamu
sejak Dia menjadikan kamu dari tanah
lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu
maka janganlah kamu menganggap dirimu suci
Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa
(53:31-32)

gambar dari jose-montenegro

Monday, March 16, 2009

sesungguhnya Dialah

maka tidakkah engkau melihat orang orang yang berpaling?
dan dia memberikan sedikit lalu menahan sisanya
apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
ataukah belum diberitakan apa yang ada dalam lembaran lembaran yang diturunkan kepada musa?
dan ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
bahwa sesorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna
dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya
dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis
dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan
dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan
dari mani apabila dipancarkan
dan sesungguhnya Dialah yang yang menetapkan penciptaan yang lain setelah mati
dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan
dan sesungguhnya Dialah tuhan yang memiliki bintang syir’a
dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum ‘ad dahulu kala
dan kaum samud tidak seorangpun ditingalkanNya
dan kaum nuh sebelum itu
sungguh mereka adalah orang orang yang paling zalim dan paling durhaka
dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kamu luth
lalu menimbuni negeri itu dengan yang menimpanya
maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
ini salah seorang pemberi peringatan
diantara para pemberi peringatan yang telah terdahulu
yang dekat telah makin mendekat
tidak ada yang akan mengungkapkan selain Allah
maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
dan kamu tertawa tidak menangis
sedang kamu lengah
maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia
(53:33-62)


gambar dari patrick-smith-photography

Saturday, March 14, 2009

menghapus sebagian kesalahan kesalahanmu

wahai orang orang yang beriman
infakkanlah sebagain dari hasil usahamu yang baik baik
dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu
janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya
dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji

setan menjanjikan kemiskinan kepadamu
dan menyuruh kamu berbuat keji
sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karuniaNya kepadamu
dan Allah maha luas maha mengetahui

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki
barangsiapa diberi hikmah
sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak
dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang orang yang beriman yang mempunyai akal sehat

dan apapun infak yang kamu berikan
maka sungguh Allah mengetahuinya
dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolongpun
jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik
dan jika kamu menyembunyikannya
dan memberikannya kepada orang orang fakir
maka itu lebih baik bagimu
dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan kesalahanmu
dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan
(2:267-271)

gambar dari gegegatt
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...