Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Sunday, March 23, 2008

kita adalah orang yang menunggu

katakanlah
masing-masing kita adalah orang yang menunggu
maka tunggulah
kelak kamu mengetahui
siapa yang menempuh jalan yang lurus
dan siapa yang memperoleh petunjuk

(20:135)

Saturday, March 22, 2008

mengira menguasainya

hanya sesungguhnya
perumpamaan kehidupan dunia
seperti air yang kami turunkan dari langit
lalu bercampur tumbuh-tumbuhan di bumi
diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak
hingga apabila bumi menumbuhkan kesemarakan itu
dan menghiasi
lalu pemiliknya mengira bahwa mereka menguasainya
datanglah kepadanya ketentuan kami
diwaktu malam atau siang
maka kami menjadikannya sudah tersabit
seakan-akan tidak ada kemarin
demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kami
bagi kaum yang berpikir
(10:24)

Monday, March 17, 2008

suara samar-samar mereka

tidak ada seorangpun di langit dan di bumi
melainkan datang sebagai hamba
kepada yang maha pengasih

sungguh dia telah meliputi mereka
dan menghitung mereka dengan teliti

dan tiap tiap mereka datang kepada nya
pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh
yang maha pengasih akan membuat kasih sayang bagi mereka

sesungguhnya
kami telah memudahkan al quran itu dengan bahasamu
agar dapat engkau memberi kabar gembira dengannya
kepada orang-orang bertakwa
dan agar engkau memberi peringatan dengannya
kepada kaum yang membangkang

dan berapa banyak umat sebelum mereka
yang sudah kami binasakan
adakah engkau mendapati seorangpun dari mereka
atau engkau dengar suara samar-samar dari mereka?
(19:93-98)

supaya engkau susah

kami tidak menurunkan al quran kepadamu supaya engkau susah

melainkan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut

turun dari Allah
yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi

yang maha pengasih bersemayam diatas arasy

kepunyaanNya apa yang ada dilangit
dan apa yang ada di bumi
serta apa yang diantara keduanya
dan apa yang ada dibawah tanah

dan jika engkau mengeraskan ucapan
maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia
dan yang lebih tersembunyi

Allah tidak ada tuhan melainkan Dia
bagiNya nama nama yang baik
(20:2-8)

gambar dari doc-cesena


Sunday, March 16, 2008

akan menimpa dirimu sendiri

dialah allah yang menjalankan kamu
di darat dan di laut
sehingga apabila kamu berada dalam perahu
dan perahu itu berlayar membawa mereka
dengan angin yang baik
dan merekapun senang karenanya
datanglah angin topan
dan datang kepada mereka ombak dari segala penjuru
serta mereka menyangka bahwa mereka diliputi
mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas
karena diin kepadanya semata
sungguh jika engkau selamatkan kami dari bahaya ini
niscaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur

maka setelah Allah menyelamatkan mereka
tiba-tiba mereka membuat kezaliman dimuka bumi
tanpa alasan yang benar
hai manusia
sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri
dalam kesenangan kehidupan dunia
kemudian kepada kami tempat kembalimu
lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
(10:22-23)

berat baginya penderitaanmu

sesungguhnya telah datang kepada kamu
seorang rasul dari kaummu sendiri
terasa berat baginya penderitaan kamu
lagi sangat mengharapkan kebaikan bagi kamu
sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang mukmin

maka jika mereka berpaling
maka katakanlah
cukuplah Allah bagiku
tiada tuhan selain dia
hanya kepadanya aku bertawakal
dan dia adalah tuhan
yang memiliki ‘arasy yang agung
(9:128-129)

Saturday, March 15, 2008

dituliskan bagi mereka

dan mereka tiada menafkahkan
suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar
dan tidak melintasi suatu lembah
melainkan dituliskan bagi mereka
karena Allah akan memberi balasan kepada mereka
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan
(9:121)

Tuesday, March 11, 2008

tiada tempat lari

dan allah menerima taubat tiga orang yang tinggal
sehingga apabila bumi yang luas
terasa sempit bagi mereka
dan jiwa mereka terasa sempit
mereka mengetahui bahwa tiada tempat lari
dari kemarahan Allah
melainkan kepadanya saja
kemudian
Allah menerima taubat mereka
agar mereka tetap dalam taubatnya
sesungguhnya
Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang

hai orang-orang yang beriman
bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaklah kamu
bersama orang-orang yang benar
(9:118-119)

Sunday, March 9, 2008

taubat nabi

sesungguhnya milik Allah kerajaan langit dan bumi
dia menghidupkan dan mematikan
dan kamu tidak mempunyai pelindung
dan tidak juga penolong selain Allah

sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi
orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar
yang mengikutinya dalam masa kesulitan
setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling
kemudian Allah menerima taubat mereka
sesungguhnya Allah maha pengasih
lagi maha penyayang kepada mereka
(9:116-117)

Tuesday, March 4, 2008

orang-orang arab itu

mereka akan bersumpah kepadamu
dengan nama Allah
apabila kamu kembali kepada mereka
supaya kamu berpaling dari mereka
sebab itu berpalinglah dari mereka
sesungguhnya mereka itu kotor
dan tempat kembali mereka adalah jahanam
sebagai balasan terhadap apa yang mereka usahakan


mereka bersumpah kepadamu
supaya kamu suka kepada mereka
tetapi jika kamu suka kepada mereka
maka sesungguhnya
Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik

orang-orang arab itu
lebih sangat kekafiran dan kemunafikan
dan lebih wajar bahwa mereka
tidak mengetahui hukum-hukum
yang diturunkan Allah kepada rasulnya
dan Allah maha mengetahui
lagi maha bijaksana

dan diantara orang-orang arab
ada yang menganggap
apa yang dinafkahkan suatu kerugian
dan menanti giliran terhadap kamu
merekalah giliran buruk itu
dan Allah maha mendengar
lagi maha mengetahui

dan diantara orang-orang arab itu
ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian
dan menganggap apa yang dia nafkahkan itu
mendekatkan diri kepada Allah
dan memperoleh doa rasul
ketahuilah
sesungguhnya adalah suatu jalan bagi mereka
untuk mendekatkan diri
Allah akan memasukkan mereka kedalam rahmatnya
sesungguhnya
Allah maha pengampun lagi maha penyayang

orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama
dari muhajirin dan anshar
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik
Allah ridha kepada mereka
dan merekapun ridha kepada nya
dan Allah menyediakan bagi mereka
surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya
mereka kekal didalamnya selama-lamanya
itulah kemenangan yang besar

dan diantara orang-orang arab yang disekelilingmu
ada orang-orang munafik
dan diantara penduduk madinah
mereka tetap dalam kemunafikannya
kamu tidak mengetahui mereka
kamilah yang mengetahui mereka
kami akan menyiksa mereka dua kali
kemudian
mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar

dan yang lain
mengakui dosa-dosa mereka
mereka mencampurkan amal yang baik dengan yang jelek
mudah-mudahan
Allah menerima taubat mereka
sesungguhnya
Allah maha pengampun lagi maha penyayang

(9:95-102)

merubah nikmat

demikian itu karena sesungguhnya
Allah tidak akan merubah sesuatu nikmat
yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum
hingga kaum itu berusaha
merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri
dan sesungguhnya
Allah maha mendengar lagi maha mengetahui
(8:53)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...