Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Thursday, February 21, 2008

harta kamu dan anak-anakmu

hai orang-orang yang beriman
janganlah kamu
menghianati Allah dan rasul
dan jangan mengkhianati
yang diamanatkan kepadamu
padahal kamu mengetahui

dan ketahuilah
bahwa sesungguhnya
harta kamu dan anak-anakmu
itu adalah cobaan
dan sesungguhnya
disisi Allah pahala yang besarhai orang-orang yang beriman
jika kamu bertakwa kepada Allah
niscaya
dia akan memberikan kepadamu furqaan
dan dia akan menghapus
kesalahan-kesalahan kamu
dan mengampunimu
dan Allah mempunyai karunia yang besar

(8:27-29)

Sunday, February 17, 2008

rasul nabi yang ummi

dan musa memilih tujuh puluh orang kaumnya
di waktu yang telah kami tentukan
maka tatkala goncangan bumi menimpa mereka
musa berkata
ya tuhanku
kalau engkau menghendaki
engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini
apakah engkau hendak membinasakan kami
karena perbuatan orang-orang bodoh diantara kami?
itu tiada lain kecuali cobaanmu
engkau sesatkan dengan cobaan itu
siapa yang engkau kehendaki
dan engkau beri petunjuk
kepada siapa engkau kehendaki
engkaulah pemimpin kami maka ampunilah kami
dan berilah kami rahmat
dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampun


dan tetapkanlah untuk kami
kebaikan di dunia ini dan di akhirat
sesungguhnya kami kembali kepada mu
Allah berfirman
siksaku akan kitimpakan kepada siapa yang aku kehendaki
dan rahmatku meliputi segala sesuatu
sebab itu akan aku tetapkan rahmatku
untuk mereka yang bertakwa
mereka yang menunaikan zakat
dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami

orang-orang yang mengikut rasul nabi yang ummi
yang mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil
yang ada disisi mereka
dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf
dan melarang mereka dari yang mungkar
dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik
dan mengharamkan atas mereka segala yang kotor
dan melepaskan mereka beban-beban dan belenggu-belenggu
yang ada pada mereka
maka orang-orang yang beriman kepadanya
memuliakannya
menolongnya
dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan besertanya
mereka itulah orang-orang yang beruntung

katakanlah
hai sekalian manusia
sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepada kamu sekalian
Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi
tidak ada tuhan selain dia
dia yang menghidupkan dan mematikan
maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul nya
nabi yang ummi yang beriman kepada Allah
dan kepada firman-firmannya
dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk

(7:155-158)

Sunday, February 10, 2008

angin kegembiraan

dan dialah yang mengirimkan angin
sebagai kegembiraan mendahului rahmatnya
sehingga apabila angin itu telah membawa awan tebal
kami halau kesuatu negeri yang tandus
maka kami turunkan hujan di negeri itu
lalu kami hasilkan dengan itu
berbagai macam buah-buahan
seperti itulah
kami membangkitkan orang-orang yang telah mati
agar kamu mengambil pelajaran

dan tanah yang baik
keluar tanaman-tanamannya dengan izin Allah
dan tanah yang tidak baik
tidak keluar melainkan dengan payah
demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami
bagi kaum yang bersyukur

(7:57-58)

Friday, February 8, 2008

takut dan penuh harap

berdoalah kepada Tuhan kamu
dengan merendahkan diri
dan dengan suara pelan
sesungguhnya
Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas

dan janganlah kamu
membuat kerusakan di bumi
sesudah baiknya
dan berdoalah kepadanya
dengan rasa takut dan penuh harap
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat
kepada orang-orang yang berbuat kebaikan

(7:55-56)Tuesday, February 5, 2008

pakai perhiasanmu

hai keturunan adam
pakailah perhiasanmu pada setiap mesjid
makan dan minumlah
dan janganlah berlebihan
sesungguhnya
Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan

katakanlah
"siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah
yang dia keluarkan untuk hamba-hambaNya
dan rezeki yang baik-baik"
katakanlah
"itu untuk orang-orang yang beriman
dalam kehidupan dunia
dan tertentu untuk mereka pada hari kiamat"
demikianlah kami jelaskan
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui


katakanlah
Tuhanku hanya mengharamkan
perbuatan-perbuatan yang keji
baik yang nyata
ataupun tersembunyi
perbuatan dosa
melanggar hak manusia
dan bahwa kamu mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu
dan kamu mengatakan terhadap Allah
apa yang tidak kamu ketahui

(7:31-33)

Friday, February 1, 2008

kata-kata jahat

Allah tidak menyukai kata-kata jahat
yang diucapkan dengan terus terang
kecuali dari orang yang teraniaya
Allah adalah maha mendengar
lagi maha mengetahui

jika kamu
menyatakan suatu kebaikan
atau menyembunyikannya
atau memaafkan suatu kejahatan
maka sesungguhnya
Allah adalah maha pemaaf lagi maha kuasa

(4:148-149)memikul kebohongan

dan barangsiapa
mengerjakan kesalahan atau dosa
kemudian dilemparkannya kesalahan itu
kepada orang yang tidak bersalah
maka sungguh
dia telah memikul kebohongan
dan dosa yang nyata

(4:112)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...