Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Thursday, December 31, 2009

wahai jiwa yang tenang


gambar dari kompas

"wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu
dengan hati yang rida dan diridaiNya"
maka masuklah kedalam golongan hamba hambaKu
dan masuklah kedalam surgaKu
(89:27-30)

Tuesday, December 22, 2009

Dan kesejahteraan pada hari lahirnya, hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali

The Visitation of Virgin Mary to Elizabeth
gambar dari flickr

Kaaf haa yaa ain shaad

Penjelasan tentang rahmat tuhanmu kepada hambanya Zakariyya. Ketika dia berdoa kepada tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia berkata “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi Mu yang akan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku, seorang yang diridai”

“Wahai Zakariyya, Kami memberi kabar kembira kepada mu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya”

Dia berkata ”Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua”

Berfirman demikianlah ” Tuhanmu berfirman: hal itu mudah bagiKu, sungguh engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali”

Dia berkata “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda”

Berfirmanlah: “Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat”

Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka: “Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang”

“Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh”

Dan Kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa kasih sayang dari Kami dan suci. Dan diapun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau orang yang durhaka. Dan kesejahteraan pada hari lahirnya, hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.


Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam kitab, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya kesuatu tempat disebelah timur, lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka dia menampakkan diri dihadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia berkata ”Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa”

Dia berkata “Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci”

Dia berkata “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?”

Dia berkata “Demikianlah Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu dan agar Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari Kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang diputuskan”

Maka dia mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ketempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya pada pangkal pohon kurma, dia berkata “Wahai, betapa aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”

Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu kearahmu niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah: sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini”

Kemudian dia membawa nya kepada kaumnya dengan menggendongnya.

Mereka berkata “Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina”

Maka dia menunjuk kepadanya.

Mereka berkata “ Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?”

Dan ia berkata “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku bersembahyang dan bersedekah selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”

Itulah Isa putera Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya “Jadilah”, maka jadilah sesuatu itu.

“Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus”

(19:1-36)

lemah yang bertambah-tambah

dan Kami perintahkan kepada manusia kepada kedua orangtuanya
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam dua tahun
bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu
hanya kepada-Kulah kembalimu
dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu
maka janganlah kamu mengikuti keduanya
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku
kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu
maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
(31:14)


foto dari amersill

Sunday, December 13, 2009

dengan jalan yang batil


gambar dari crustmania

wahai orang orang yang beriman
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil
kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
dan janganlah kamu membunuh dirimu
sungguh Allah maha penyayang kepadamu

dan barangsiap berbuat demikian
dengan cara melanggar hukum dan zalim
akan kami masukkan dia ke dalam neraka
yang demikian itu mudah bagi Allah

jika kamu menjauhi dosa dosa besar
diantara dosa dosa yang dilarang mengerjakannya
niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu
dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.
(4:29-31)

Thursday, December 10, 2009

pertemuan dengan Tuhannya

katakanlah:
“sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu
yang telah menerima wahyu
bahwa sesungguhnya tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esa
maka barang siapa mengharap pertemuan dengan tuhannya
hendaklah dia mengerjakan kebajikan
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun
dalam beribadah kepada tuhannya”
(18:110)


gambar dari visbeek

Tuesday, December 8, 2009

membeda-bedakan

sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya
dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya
dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian
dan kami mengingkari sebagian
serta bermaksud mengambil jalan diantaranya

merekalah orang-orang ingkar yang sebenarnya
dan kami sediakan untuk orang-orang ingkar itu
azab yang menghinakan

adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya
dan tidak membeda-bedakan diantara mereka
kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka
Allah maha pengampun maha penyayang
(4:150-152)


gambar dari naughton321

Sunday, December 6, 2009

hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih

Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata: ya tuhan kami jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan orang-orang yang apabila menginfakkan mereka tidak berlebihan dan tidak kikir. Diantara keduanya secara wajar. Dan orang–orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina.

Dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang

Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang orang yang tuli dan buta.

Dan orang orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi atas kesabaran mereka. Dan disana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal didalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Katakanlah: Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu.
Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak itu pasti
(25:63-77)


gambar dari dcdead
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...