Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Tuesday, June 17, 2008

katakanlah wahai rasul (2)

Katakanlah: sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kami seru selain allah.
Katakanlah: aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah: sesungguhnya aku diatas keterangan dari tuhanku dan kamu mendustakannya. Aku tidak mempunyai hak tentang apa yang kamu minta segerakan itu. Tidak ada suatu keputusan melainkan bagi allah. Dia menerangkan kebenaran dan doa sebaik-baik pemberi keputusan.

Katakanlah: kalau sesungguhnya aku mempunyai hak tentang siksaan yang kamu minta supaya disegerakan itu, tentu telah diputuskan perkara antara aku dan kamu. Dan allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan pada sisi allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Dia mengetahui apa yang ada didaratan dan dilautan dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan diketahuinya. Dan tiada sebutir biji-bijian dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah dan yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang terang.

Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempunakan ajal yang telah ditentukan. Kemudian kepadanya kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan dialah yang berkuasa diatas semua hamba-hambanya dan dikirimkannya penjaga untuk kamu hingga bilamana kematian datang kepada salah seorang diantara kamu.utusan-utasan kami ini mewafatkannya dan mereka tidak lalai.

Kemudian mereka dikembalikan kepada allah tuhan mereka yang benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hukum kepunyaannya dan dialah yang paling cepat membuat perhitungan

Katakanlah: siapakah yang dapat melepaskan kamu dari kegelapan di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan pelan. Sungguh jika dia menyelamatkan kami dari ini tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah: allah menyelamatkan kamu daripadanya dan dari segala kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya

Katakanlah: dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kamu dari atas atau dari bawah kakimu atau dijadikannya kamu beberapa golongan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menerangkan beberapa ayat agar mereka memahaminya

Dan kaummu mendustakannya dan itulah yang benar, katakanlah: aku bukanlah menjadi pengawas atas kamu

Untuk setiap berita ada ketetapannya dan kelak kamu akan mengetahui

Dan apabila engkau melihat orang orang yang memperolok-olokan tentang ayat-ayat kami maka hendaklah engkau berpaling dari mereka sehingga mereka beralih kepada pembicaraan lainnya dan jika engkau terlupa karena setan maka janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim setelah adanya peringatan.

Dan tidaklah kewajiban orang orang yang takwa memperhitungkan mereka itu sedikitpun akan tetapi memberi peringatan agar mereka bertakwa

Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan diinnya sebagai permainan dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah dengan al quran supaya diri mereka tidak terjatuh kepada kecelakaan karena perbuatannya. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain dari allah. Dan jika dia menebus dengan segala tebusan niscaya tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang orang yang dijatuhkan kepada kecelakaan disebabkan perbuatan mereka sendiri, untuk mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan apa yang mereka ingkari.

Katakanlah: apakah kita seru selain allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak memberikan mudarat kepadamu? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang-orang yang telah disesatkan setan di muka bumi dalam keadaan bingung? Sedang dia mempunyai kawan-kawan yang menyerunya ke jalan lurus. Marilah ikuti kami
Katakanlah: sesungguhnya petunjuk allah itulah petunjuk yang sebenarnya dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada tuhan semesta alam.

Dan agar kamu mendirikan salat dan bertakwa kepadanya dan dialah tuhan yang kepadanya kamu akan dikumpulkan

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya dan pada hari dia berkata jadilah lalu jadialah ia. Firmannyalah yang benar dan baginya kerajaan pada hari sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata dan dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui

Maka ketika ibrahim berkata kepada bapaknya azar: adakah patut engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata

Dan demikianlah kami perlihatkan kepada ibrahim kerajaan langit dan bumi dan supaya dia termasuk orang-orang yang yakin

Maka tatkala malam telah gelap dia melihat sebuah bintang , lalu dia berkata inilah tuhanku. Maka tatkala bintang itu hilang dia berkata aku tidak suka kepada yang hilang

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata inilah tuhanku. Maka tatkala bulan itu terbenam dia berkata sesungguhnya jika tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku niscaya aku termasuk kaum yang sesat

Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata inilah tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam dia berkata: hai kaumku sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kamu persekutukan

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan dan aku tidak termasuk orang orang yang musyrik

Dan ibrahim dibantah kaumnya. Dia berkata apakah kamu membantahku tentang allah. Sungguh dia telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan dengannya kecuali jika tuhanku menghendaki sesuatu. Pengetahuan tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran?

Dan bagaimana aku akan takut kepada apa yang kamu persekutukan itu padahal kamu tidak takut bahwa kamu mempersekutukan allah dengan sesuatu yang allah tidak menurunkan keterangan tentang itu kepadamu? Sebab itu yang mana kah diantara dua golongan ini yang lebih patut mendapat keamanan jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk

Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada ibrahim menghadapi kaumnya. Kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya tuhan engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui

Dan telah kami anugerahkan kepadanya ishak dan yakub. Masing-masing kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami beri petunjuk kepada nuh dan sebahagian keturunannya yaitu daud, sulaiman, ayub, yusuf, musa dan harun. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan zakaria, yahya, isa dan ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh

Dan ismail, ilyasa, yunus, dan luth semuanya kami lebihkan dari lain-lain manusia

Dan juga diantara bapak-bapak, keturunan dan saudara-saudara mereka kami pilih dan kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya. Dan kalau mereka mempersekutukan, niscaya hapuslah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hukum dan kenabian. Sebab itu jika mereka itu mengingkarinya maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh allah sebab itu ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: aku tidak meminta imbalan kepada kamu tentang al quran. Ia tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.

Dan mereka tidak memuliakan allah dengan kemuliaan yang sebenarnya ketika mereka berkata: allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Jawablah: siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang kamu perlihatkan dan kebanyakannya kamu sembunyikan sedang kepada kamu telah diajarkan apa yang belum kamu ketahui juga bapak-bapak mu.
Katakanlah: allah.
Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan inilah kitab yang telah kami turunkan lagi diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya agar engkau memberi peringatan kepada ummul quraa dan orang-orang sekelilingnya. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepada al quran sedang mereka memelihara salatnya

Dan siapakanh yang lebih aniaya daripada orang yang membuat kedustaan kepada allah? Atau dia berkata telah: diwahyukan kepadaku, padahal tidak pernah diwahyukan kepadanya sesuatupun.
Dan ada pula orang yang berkata: aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan allah.
Dan kalau sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang aniaya itu dalam kesakitan menghadapi kematian sedang malaikat membentangkan tangannya: Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina disebabkan perkataanmu yang tidak benar terhadap allah dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.

Dan sungguh kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami jadikan kamu pada pertama kali dan kamu tinggalkan dibelakangmu apa yang telah kami karuniakan kepada kamu. Dan kami tiada melihat bersamamu penolong-penolongmu yang kamu anggap bahwa mereka itu diantara kamu sebagai sekutu sekutu allah. Sungguh telah putus antara kamu dan telah hilang dari padamu apa yang pernah kamu anggap.

Sesungguhnya allah yang membelah buah dan biji. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah allah, maka mengapa kamu masih berpaling?

Dia menyingsingkan subuh dan menjadikan malam untuk berdiam. Matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu dapat menjadikannya pedoman di laut. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda untuk kaum yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu lalu ditetapkan dan dititipkan. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kepada kaum yang mengetahui

Dan dialah yang menurunkan air dari langit lalu kami keluarkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan sebahagiannya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu biji yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai, tangkai-tangkai menjulai dan kebun-kebun anggur, zaitun dan delima serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya ketika berbuah dan masaknya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang beriman.

Dan mereka menjadikan jin sekutu-sekutu bagi allah padahal allah yang menciptakan mereka, dan mereka mengada-adakan baginya anak laki-laki dan anak perempuan tanpa pengetahuan. Maha suci allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan itu.

Pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu

Itulah allah tuhan kamu. Tidak ada tuhan selain dia. Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia dan dialah pemelihata segala sesuatu

Dia tidak dapat dicapai penglihatan sedang dia meliputi penglihatan dan dia maha halus lagi maha mengetahui
(6:56-103)

pic from iranpoliticsclub

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...