Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Sunday, June 15, 2008

katakanlah wahai rasul (1)

Segala puji bagi allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang kemudian orang-orang kafir menyamakan sesuatu dengan tuhan mereka

Dia yang menciptakan kamu dari tanah sesudah itu dia menentukan ajal dan ajal yang ditentukan pada sisi nya tetapi kamu masih ragu-ragu

Dan dialah allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan dan mengetahui apa yang kamu usahakan

Dan tidak datang kepada mereka satu ayatpun dari ayat-ayat tuhan melainkan mereka berpaling daripadanya

Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran tatkala sampai kepada mereka dan akan datang kepada mereka berita-berita apa yang selalu mereka memperolok-olokannya

Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyaknya umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi melebihi keteguhan yang kami berikan kepadamu dan kami kirimkan hujan terus menerus atas mereka. Kami jadikan sungai-sungai mengalir dibawah mereka lalu kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan kami adakan sesudah mereka umat yang lain

Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka tentulah orang orang kafir itu berkata: ini tidak lain melainkan suatu sihir yang nyata

Dan mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Dan kalau kami turunkan malaikat tentu selesailah urusan itu kemudian mereka tidak diberi tangguh

Kalau kami jadikan utusan itu malaikat tentulah kami menjadikannya laki-laki dan sudah tentu mereka akan tetap ragu-ragu sebagaimana mereka ragu-ragu

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu maka turunlah kepada orang-orang yang memperolok-olokkan diantara mereka apa yang selalu mereka memperolok-olokkan

Katakanlah: berjalanlah kamu di muka bumi kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ini

Katakanlah : kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi?
Katakanlah: milik allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya maka mereka itulah orang-orang yang tidak beriman

Dan baginya apa-apa yang ada pada malam dan siang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui

Katakanlah: apakah aku akan menjadikan pelindung selain dari allah pencipta langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan dia tidak diberi makan?
Katakanlah:sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri dan janganlah sekali-kali kamu menjadi orang musyrik

Katakanlah:sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar jika aku mendurhakai tuhanku

Barangsiapa yang dipalingkan dari azab pada hari itu, maka sungguh allah telah memberi rahmah kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata.

Dan jika allah menimpakan suatu kemudaratan kepada engkau maka tidak seorangpun yang mampu melepaskannya kecuali dia. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu maka dia maha kuasa atas segala sesuatu

Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui

Katakanlah: siapakah yang lebih kuat persaksiannya?
Katakan: allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu masih mengakui ada tuhan-tuhan yang lain disamping allah?
Katakanlah: aku tidak mengakui
Katakanlah: sesungguhnya hanya dia tuhan yang esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan

Orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya maka mereka itulah yang tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan

Dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang mempersekutukan itu: dimanakah sekutu-sekutu yang pernah kamu anggap?

Kemudian tidalah fitnah mereka kecuali mengatakan: demi allah tuhan kami, kami bukanlah orang yang musyrik.

Perhatikanlah bagaimana mereka berdusta kepada dirinya sendiri dan hilanglah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan itu.

Dan diantaranya mereka ada yang mendengarkanmu dan kami adakan tutupan atas hati mereka untuk memahaminya dan pada telinga mereka ada sumbatan. Dan jika mereka melihat segala tanda mereka tidak akan beriman kepadanya sehingga apabila mereka datang kepada engkau untuk membantahmu orang-orang kafir itu berkata: ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu.

Dan mereka melarang al quran dan mereka sendiri menjauhkan diri dari padanya. Mereka tidak lain hanyalah membinasakan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari.

Dan jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata: wahai kiranya kami dikembalikan, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat tuhan kami dan kami akan termasuk orang-orang yang mukmin.

Bahkan telah jelas bagi mereka apa yang mereka rahasiakan dahulu. Sekiranya mereka dikembalikan niscaya mereka akan mengulangi apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta.

Dan mereka berkata: tidak ada kehidupan selain dari kehidupan kita di dunia dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan kalau engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada tuhan mereka
Allah berfirman: bukankah ini benar?
mereka menjawab: sungguh benar demi tuhan kami
Allah berfirman: maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya

Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan allah sehingga apabila datang kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba mereka mengatakan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami padanya. Sedang mereka memikul dosa-dosa mereka diatas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya?

Sungguh kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu melainkan orang-orang yang zalim itulah yang menyangkal ayat-ayat allah.

Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Lalu mereka sabar terhadap apa yang didustakan itu dan mereka disakiti sehingga datang pertolongan kami kepada mereka. Tida seorangpun yang dapat menukar kalimat-kalimat allah dan sungguh telah sampai kepadamu berita rasul-rasul itu.

Dan jika berpalingnya mereka terasa berat atasmu maka jika engkau sanggup membuat lubang dibumi atau tangga ke langit lalu engkau dapat meberikan keterangan kepada mereka, dan kalau allah menghendaki niscaya dia mengumpulkan mereka dalam petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang jahil.

Hanya yang memperkenankan adalah mereka yang mendengarkan. Dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh allah kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya sesuatu ayat dari tuhannya?
Katakanlah: sesungguhnya allah maha kuasa untuk menurunkan ayat tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui

Dan tiadalah yang melata di bumi dan tiada yang terbang dengan kedua sayapnya melankan umat-umat seperti kamu. Tidaklah kami meluputkan didalam kitab sedikitpun. Kemudian mereka dikumpulkan kepada tuhannya.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak dan bisu dalam gelap gulita. Barangsiapa yang dikehendaki allah niscaya disesatkannya dan barang siapa yang dikehendakinya niscaya dia menjadikannya diatas jalan yang lurus.

Katakanlah: kabarkanlah kepadaku jika azab allah datang kepada kamu atau datang hari kiamat kepadamu apakah kamu menyeru selain allah jika kamu orang-orang yang benar?

Bahkan hanya dialah yang kamu seru lalu dia menghilangkan apa yang kamu seru itu jika dia menghendaki dan kamu lupakan apa-apa yang kamu sekutukan itu

Dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu lalu kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka tunduk

Maka mengapa mereka tidak tunduk ketika datang siksaan kami bahkan hati mereka amat keras dan setan menampakkan keindahan terhadap apa yang mereka kerjakan

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu sehingga apabila mereka bergembira dengan apa telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka berputus asa.

Maka dimusnahkanlah kaum yang zalim itu dan segala puji bagi allah tuhan semesta alam.

Katakanlah: kabarkanlah kepadaku jika allah mencabut pendengaran dan penglihatan kamu serta menutup hati kamu? Siapakah tuhan selain allah yang mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami memperlihatkan tanda-tanda kemudian mereka tetap berpaling

Katakanlah: kabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab allah secara sekonyong-konyong atau terang-terangan tidak ada yang dibinasakan selain kaum yang zalim

Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka barangsiapa yang beriman dan berbuat baik maka mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami mereka akan ditimpa azab disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Katakanlah: aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa padaku ada perbendaharaan allah, tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak aku mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.
Katakanlah: apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? apakah tidak kamu fikirkan?

Dan berilah peringatan dengan al quran kepada orang-orang yang takut bahwa mereka akan dikumpulkan kepada tuhannya. Bagi mereka tidak ada pelindung dan penolong selain dari padanya agar mereka bertakwa.

Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru tuhannya waktu pagi dan waktu petang . Mereka menghendaki keridhaannya. Bukanlah kewajibanmu untuk memperhitungkan mereka sedikitpun lalu engkau mengusir mereka. Kalau demikian maka engkau termsuk orang-orang yang zalim.

Dan dimikianlah kami uji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain supaya mengatakan inikah orang-orang yang dikaruniai allah atas mereka diantara kami? Bukankah allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur?

Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami maka katakanlah: salam untuk kamu.
Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya rahmat bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu karena kebodohannya kemudian dia bertaubat dan memperbaiki maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami dan supaya jelas orang-orang yang berdosa
(6:1-55)

pic from islamweb

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...